Đại học Công nghiệp tuyển sinh Liên thông những ngành nào?

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp chuyên nghiệp – Đại học (TCCN-ĐH), Cao đẳng – Đại học (CĐ-ĐH), Cao đẳng nghề – Đại học (CĐN-ĐH) năm 2017

1. Đối tượng: Đã t­ốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi trước ngày 20/07/2017 (Trường hợp thí sinh đăng ký dự thi vào ngành không đúng với ngành đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp thì nhà trường chỉ nhận hồ sơ của thí sinh đã được học các môn thi tuyển sinh ở mục 3 trong chương trình đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp).

2. Các ngành tuyển sinh hệ Liên thông đại học Công nghiệp

TT

Tên ngành

Liên thông
CĐ-ĐH

Liên thông 
TCCN-ĐH

Liên thông
CĐN-ĐH

Chỉ tiêu (440)

Mã ngành

Chỉ tiêu (80)

Mã ngành

Chỉ tiêu (120)

Mã ngành

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

30

B510201

10

E510201

20

F510201

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

20

B510203

Không  tuyển sinh

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

40

B510205

10

E510205

20

F510205

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

B510301

20

E510301

20

F510301

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

40

B510302

10

E510302

Không  tuyển sinh

6

Công nghệ thông tin (KHMT)

20

B480101

Không  tuyển sinh

7

Kế toán

180

B340301

30

E340301

60

F340301

8

Quản trị kinh doanh

20

B340101

Không  tuyển sinh

9

Công nghệ kỹ thuật hóa học

20

B510401

10

Tài chính ngân hàng

20

B340201

3. Môn thi tuyển sinh:

– Môn cơ bản: Toán (Chương trình THPT)

– Môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành:

TT

Ngành

Môn Cở sở ngành

Môn chuyên ngành

Liên thông Cao đẳng – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Cơ ứng dụng

Cơ điện tử

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Lý thuyết động cơ ô tô

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mạch điện

Truyền động điện

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật mạch điện tử

Vi xử lý và Cấu trúc máy tính

6

Khoa học máy tính

Cơ sở dữ liệu

Lập trình hướng đối tượng

7

Kế toán

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

8

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

Quản lý sản xuất

9

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Hóa lý

Hóa kỹ thuật

10

Tài chính ngân hàng

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài chính doanh nghiệp

Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Lý thuyết động cơ  đốt trong

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Lý thuyết mạch

Truyền động điện

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật mạch điện tử

Vi xử lý và Cấu trúc máy tính

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuất

Liên thông Cao đẳng nghề – Đại học

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cơ kỹ thuật

Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa

Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đốt trong

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mạch điện

Truyền động điện

4

Kế toán

Lý thuyết kế toán

Kế toán doanh nghiệp

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi và tổ chức thi

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự  thi:

+ Đợt 1: Từ ngày 15/03/2017 đến 10/07/2017.

+ Đợt 2: Từ 01/08/2017 đến 10/10/2017

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ dự thi liên thông Đại học Công Nghiệp: Văn phòng Tuyển sinh, Phòng 110, Nhà A2, Cở sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội);

– Lệ phí tuyển sinh: 150.000đ/hồ sơ.

– Thời gian, địa điểm ôn thi: 

* Đợt 1: Các buổi tối (18h-21h) kể cả thứ bảy, chủ nhật từ 26/6-15/7/2017 tại Cơ sở 1 Trường Đại học Công ngiệp Hà Nội (Thời gian bán phiếu ôn từ 05/05/2017)

           + Môn Toán: Từ 26/6/2017 đến 02/7/2017

           + Môn Cơ sở ngành: Từ 03/7/2017 đến 09/7/2017

           + Môn Chuyên ngành: Từ 10/7/2017 đến 16/7/2017

* Đợt 2: Các buổi tối (18h-21h) kể cả thứ bảy, chủ nhật từ 25/9-15/10/2017 tại Cơ sở 1 Trường ĐHCN Hà Nội.

           + Môn Toán: Từ 25/9/2017 đến 01/10/2017

           + Môn Cơ sở ngành: Từ 02/10/2017 đến 08/10/2017

           + Môn Chuyên ngành: Từ 09/10/2017 đến 15/10/2017

– Lệ phí ôn thi: 300.000đ/môn.

– Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

+ Thời gian tổ chức thi: 

 Đợt 1 (dự kiến): Ngày 22-23/07/2017 

 Đợt 2 (dự kiến): Ngày 21-22/10/2017

+ Địa điểm tổ chức thi: Cơ sở 1, Trường ĐHCN Hà Nội – Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian đào tạo và hình thức đào tạo

– Hình thức đào tạo: chính quy theo học chế tín chỉ

– Thời gian đào tạo: Liên thông CĐ-ĐH tối thiểu 1,5 năm; Liên thông TCCN-ĐH tối thiểu 2,5 năm; Liên thông CĐN-ĐH tối thiểu 2 năm.

Bình luận