Sự quan trọng của liên thông trung cấp lên cao đẳng ngành hộ sinh

Hộ sinh chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, là đối tượng chính trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các tuyến cơ sở và tuyến Quận, Huyện.

Theo thống kê của Bộ Y tế khoảng 90% các xã có ít nhất 1 hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, nhưng  hầu hết là hộ sinh trung học.

Có một số xã thì trình độ hộ sinh còn ở sơ cấp và đặc biệt là ở tại những vùng sâu vùng xa đang có chính sách đào tạo cô đỡ thôn bản 6 tháng. Chính vì thế nên chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp chưa cao. Trong khi mục tiêu thiên niên kỉ đề ra là  giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và gia đình của họ.

Việt Nam đang phát triển với xu hướng hội nhập với thế giới và đã kí 1 hiệp ước với khu vực trong lĩnh vực y tế. Bởi vậy trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế và các ban ngành liên quan là làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ Điều dưỡng và Hộ sinh có trình độ tay nghề cao, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản để nâng cao chất lượng giống nòi. 

Để đạt được những yêu cầu trên, chúng ta đã và đang có rất nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng lượng đội ngũ Điều dưỡng và Hộ sinh.

Cụ thể  tại Việt Nam đã có các chương trình đào tạo Điều dưỡng và Hộ sinh ở trình độ cao như cao đẳng và cử nhân có sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, tuân thủ theo luật lệ của quốc tế và khu vực về các tiêu chuẩn đầu vào, chương trình và cách thức tổ chức đào tạo.

Tuy nhiên để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Hộ sinh đang làm việc tại các cơ sở y tế, để họ có thể tiếp cận được những phương tiện hiện đại, với những phương pháp chăm sóc mang tính nhân văn thì việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông cao đẳng từ Hộ sinh trình độ trung cấp lên Hộ sinh trình độ cao đẳng là rất cần thiết..  

Mọi thông tin xin liên hệ

VP Khoa Y Dược trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Số 21 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (04)3.538 1466

Bình luận