Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú: 2.3.1. Xét tuyển
a. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo
b. Hình thức tuyển sinh
– Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia:Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 hoặc điểm thi THPT quốc gia được bảo lưu theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của các bài thi/môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên theo quy định và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 DM2 DM3 UT
Trong đó:
DM1: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ nhất
DM2: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ hai
DM3: Điểm thi THPT Quốc gia bài thi/môn thi thứ ba
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh.
– Sử dụng kết quả học tập theo học bạ THPT: Dựa vào điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.Xét tuyển điểm từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 DM2 DM3 UT
Trong đó:
DM1 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ hai
DM3 là điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ ba
UT là điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Lưu ý với ngành Thiết kế thời trang:
Đối với các môn văn hóa:Sử dụngkết quả thi THPT quốc gia hoặcđiểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển. Các môn trong tổ hợp để xét tuyển gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.
Đối với các môn năng khiếu:Sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác có tổ chức thi để xét tuyển. Cácmôn năng khiếu sử dụng để xét tuyển gồm: Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)và Vẽ mỹ thuật.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn năng khiếu (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của môn văn hóa trong tổ hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy định.

2.3.2. Xét tuyển kết hợp với thi tuyển năng khiếu
a. Phạm vi áp dụng: Ngành Thiết kế thời trang
b. Hình thức tuyển sinh:
Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hoặc điểm tổng kết học kỳ 1,2 lớp 12 trong học bạ của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm thi năng khiếu (môn Vẽ mỹ thuật) được tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Vẽ mỹ thuật (không nhân hệ số), cộng với điểm thi THPT Quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 của hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng điểm ưu tiên theo quy định. Điểm xét tuyển làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = DM1 DM2 DNK UT
Trong đó:
DM1 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ nhất
DM2 là điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm trung bình học kỳ 1,2 lớp 12 môn thứ hai
DNK là điểm thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội.
UT là điểm ưu tiên (theo đối tượng và khu vực) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT
Ngành học
Chỉ tiêu (dự kiến)
Tổ hợp môn xét tuyển 1
Tổ hợp môn xét tuyển 2
Tổ hợp môn xét tuyển 3
Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG
Theo phương thức khác
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
Mã tổ hợp môn
Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học

1.1
Thiết kế thời trang

7210404 70 30 D01 H00 V00 V01
1.2
Marketing

7340115 42 18 A00 A01 D01 D07
1.3
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201 21 9 A00 A01 D01 D07
1.4
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301 21 9 A00 A01 D01 D07
1.5
Quản lý công nghiệp

7510601 42 18 A00 A01 D01 D07
1.6
Công nghệ sợi, dệt

7540202 21 9 A00 A01 D01 D07
1.7
Công nghệ may

7540209 546 234 A00 A01 D01 D07

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
– Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

Điểm nhận đăng ký xét tuyển: theo ngưỡng đảm bảo chất lượng

– Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập theo học bạ

Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
a) Thông tin chung về trường

– Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

– Mã trường: CCM

b) Số nguyện vọng và số tổ hợp thí sinh được đăng ký xét tuyển:

– Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phương thức sử dụng điểm học bạ THPT

Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 3 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất).

Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều ngành (trừ ngành Thiết kế thời trang) chỉ được đăng ký duy nhất 01 tổ hợp để xét tuyển (nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất).Riêng ngành Thiết kế thời trang, thí sinh được lựa chọn tối đa 02 tổ hợp đăng ký xét tuyển, trong đó có tổ hợp D01, tổ hợp còn lại thí sinh nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất để xét tuyển.

– Đăng ký xét tuyển thẳngtheo phương án riêng: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng 01 ngành của Trường.Chi tiết xét tuyển thẳng được quy định tại điểm a mục 2.8.1

c) Mã ngành, tổ hợp xét tuyển:

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ May

(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất

7540209 A00; A01; D01; D07
2 Công nghệ Sợi, Dệt

(Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)

7540202 A00; A01; D01; D07
3 Quản lý công nghiệp

(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệtmay; Quản lý đơn hàng dệt may)

7510601 A00; A01; D01; D07
4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

7510201 A00; A01; D01; D07
5 Marketing

(Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)

7340115 A00; A01; D01; D07
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(Đào tạo  các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

7510301 A00; A01; D01; D07
7 Thiết kế thời trang

(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)

7210404 V00, V01, D01; H00
  1. d) Tổ hợp xét tuyển
TT Tổ hợp Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 A00 Toán Vật lý Hóa học
2 A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
3 D01 Toán Ngữ văn Tiếng Anh
4 D07 Toán Hóa học Tiếng Anh
5 V00 Toán Vật lý Vẽ mỹ thuật
6 V01 Toán Ngữ văn Vẽ mỹ thuật
7 H00 Ngữ văn Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục) Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)

e) Thực hiện xét tuyển:

– Nhà trường tổ chức xét tuyển theo nhiều đợt.

– Nguyên tắc xét tuyển: Theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trong các đợt xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi/kết quả điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển trong học bạ THPT, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Trường hợp thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách nhiều hơn chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ.Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

– Giữa các tổ hợp không có sự chênh lệch về điểm xét tuyển

– Xét tuyển thẳng theo phương án riêng: Nhà trường xét tuyển thẳng theo phương án riêng đối với những đối tượng xét tuyển thẳng quy định tại điểm a mục 2.8.1.Cụ thể như sau:

Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng ít hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 2.4thì xét tuyển học bạ THPT chosố chỉ tiêu còn lại.

Nếu số lượng xét tuyển thẳng theo phương án riêng nhiều hơn chỉ tiêu của phương án 2 quy định tại mục 2.4 thì xét theo thứ tự ưu tiên sau:

Ưu tiên 1: Thí sinh có chứng chỉ TOEIC hoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.

Ưu tiên 2: Thí sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên. Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 Điểm ưu tiên. Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

f) Các điều kiện phụ theo từng tổ hợp xét tuyển:

 

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ
1. Công nghệ May

2.Công nghệ Sợi, Dệt

3.Quản lý công nghiệp

4.Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5.Marketing

6. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Toán, Vật lý, Hóa học Toán
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

7. Thiết kế thời trang Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Không sử dụng tiêu chí phụ
Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT1 (Vẽ Bố cục), Năng khiếu vẽ NT2 (Vẽ hình họa)

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
2.7.1. Thời hạn, hồ sơ đăng ký xét tuyển/thi tuyển năng khiếu/xét tuyển thẳng theo phương án riêng

2.7.1.1.Đăng ký xét tuyển

a) Thời hạn đăng ký

– Phương án xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia: thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-Phương án xét tuyển bằng kết quả học tập trong học bạ THPT: Dự kiến thời gian tuyển sinh như sau:

Đợt nhận hồ sơ Thời gian
1 Từ 03/5/2018 đến hết 20/7/2018
2 Từ 21/7/2018 đến hết 30/7/2018
3 Từ 01/8/2018 đến hết 15/8/2018
4 Từ 16/8/2018 đến hết 30/8/2018
5 Từ 01/9/2018 đến hết 30/9/2018
6 Từ 01/10/2018 đến hết 31/10/2018

Thông tin tuyển sinh của trường được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin:

b) Hồ sơ đăng ký

– Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Sử dụng kết quả học tập trong học bạ THPT: Hồ sơ xét tuyển theo mẫu của trường hoặc mẫu hồ sơ xin việc gồm:

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

Bản sao hợp lệ chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước.

Bản sao Giấy khai sinh;

Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường);

Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

2.7.1.2.Đăng ký thi tuyển

a) Đăng ký thi tuyển năng khiếu: đăng ký thi môn vẽ mỹ thuậttại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội theo các nội dung trong bảng dưới đây:

TT Nội dung Thời gian
1 Nhận hồ sơ thi môn Vẽ mỹ thuật Từ 03/5/2018 đến hết 04/7/2018
2 Thi môn Vẽ mỹ thuật 10/7/2018

Các thông báo cụ thể về lịch tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật, đề thi minh họa được thông tin cụ thể trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 03/7/2018.

b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018.

Bản sao Giấy khai sinh;

Đơn đăng ký thituyển (theo mẫu của trường);

Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

02 ảnh cỡ 4×6 cm chụp trong vòng 6 tháng.

2.7.1.3. Đăng ký xét tuyển thẳng theo phương án riêng

a) Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội; thời gian nộp hồ sơ từ 03/5/2018 đến hết ngày 20/7/2018. Sau thời hạn trên Trường không thực hiện xét tuyển thẳng và thí sinh đăng xét tuyển theo quy định của Trường.

b)Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường (Lấy tại Website: hict.edu.vn)

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

Bản sao hợp lệ học bạ THPT

Bản sao bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018). Thí sinh tốt nghiệp năm 2018 phải nộp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi nhập học.

Bản sao khai sinh

Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)

Riêng thí sinh xét tuyển thẳng theo chứng chỉ Tiếng Anh phải nộp thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

2.7.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trong thời hạn quy định về phòng Đào tạo của trường theo hình thức:

– Chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện (tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện)

– Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đăng ký tại website: hict.edu.vn.

2.8. Chính sách ưu tiên:
2.8.1. Tổ chức tuyển thẳng

a) Tổ chức tuyển thẳng theo phương án riêng

– Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo đại trà trình độ đại học hệ chính quy

– Đối tượng tuyển thẳng: Thí sinh đạt một trong những điều kiện sau:

Có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.

Có chứng chỉ TOEIChoặc TOEFL đạt 450 trở lên; hoặc IELTS từ 4.5 trở lên và tương đương.

– Chỉ tiêu tuyển thẳng nằm trong chỉ tiêu phương án 2 quy định tại điểm a mục 2.4.

b) Tổ chức tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường không tổ chức xét tuyển thẳng với các đối tượng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.

2.8.2.Ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng không dùng quyền xét tuyển thẳng:

Các đối tượng xét tuyển thẳng được quy định trong trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 không được hưởng ưu tiên khi xét tuyển vào trường.

2.8.3. Điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực và đối tượng:Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
– Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Lệ phí thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật: 300.000 đồng/ 1 thí sinh

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
Năm học 2018-2019:350.000đồng/1 tín chỉ

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):
Theo quy định của quy chế tuyển sinh chính quy trình độ Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bình luận