Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

*******

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Mã trường: CDD0139
Địa chỉ: Số 252, Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3362.8666 – 024.3290.9340 – 0928.88.99.00
Website: htt.edu.vn
Email: info@htt.edu.vn
Bình luận