Trường Cao đẳng Truyền hình tuyển sinh năm 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH

– Ký hiệu: CTV

– Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Tên ngành Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo cao đẳng     680
Báo chí
(Gồm các chuyên ngành: Báo chí đa phương tiện; Báo chí truyền hình)
C320101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

250
Quay phim

(Gồm các chuyên ngành quay phim truyền hình; Diễn viên điện ảnh truyền hình)

C210236 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

160
Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình
(Gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình; Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình; Kỹ thuật truyền hình cáp)
C210302 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

150
 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

 

30

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 – Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

30
Tin học ứng dụng C480202 – Toán, Vật lý, Hóa học

–  Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Hóa học, Sinh học

30
Tiếng Anh C220201 – Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

30

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh:

+ Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển theo ngành dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia tương ứng với tổ hợp các môn thi.

+ Phương thức tuyển sinh 2 (Nếu chưa đủ chỉ tiêu): Xét theo kết quả học tập dựa vào tổng số điểm trung bình 3 môn tương ứng của tổ hợp môn thi xét tuyển với 5 học kì: lớp 10, lớp 11 và học kì I lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

+ Học phí theo quy định của nhà nước.
+ Kí túc xá có thể tiếp nhận 100% sinh viên

Bình luận