Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh 2017

Trường Đại học Điện lực

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

* Mã trường: DDL

* Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

* Điện thoại: 04-22185629, 04-8362672; Fax: 0438362065

* Website: www.epu.edu.vn; Email: hc@epu.edu.vn

 

  1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
  3. Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của trường

Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo từng tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, D07, D01 và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2017 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL.

Thí sinh có thể thực hiện theo các phương thức sau:

+ Đăng ký xét tuyển trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến của Bộ GD&ĐT hoặc qua trang Web tuyển sinh của trường  ĐHĐL:

tuyensinh.epu.edu.vn.

+ Nộp Hồ sơ trực tiếp tại trường ĐHĐL.

+ Gửi Hồ sơ qua đường bưu điện.

Thí sinh có điểm thi THPT năm 2017 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT và trường Đại học Điện lực quy định (sẽ thông báo bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia) mới được tham gia xét tuyển.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã chuyên ngành tuyển sinh.

Tiêu chí phụ: Nếu có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển mà ở mức điểm xét tuyển này làm cho số thí sinh trúng tuyển vượt hơn 5% so với chỉ tiêu của mã chuyên ngành tuyển sinh thì sẽ sử dụng thêm tiêu chí phụ khi xét tuyển: Ưu tiên điểm thi môn Toán.

  1. Thông tin về ngành đào tạo/chỉ tiêu/tổ hợp môn xét tuyển
TT Mã ngành Tên ngành – chuyên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
  Bậc Đại học   2.120  
1 52510301

 

52510301_01

52510301_02

52510301_03

52510301_04

 

52510301_05

52510301_06

52510301_07

52510301_08

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

– Hệ thống điện

– Hệ thống điện chất lượng cao

– Điện công nghiệp và dân dụng

– Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

– Nhiệt điện

– Điện lạnh

– Năng lượng tái tạo

– Công nghệ chế tạo thiết bị điện

 

 

200

40

100

40

 

50

100

30

40

A00, A01, D07
2 52510601

 

52510601_01

52510601_02

 

52510601_03

 

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành:

– Quản lý năng lượng

– Quản lý năng lượng chất lượng cao

– Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

 

50

30

 

30

A00, A01, D07, D01
3 52480201

 

52480201_01

52480201_02

52480201_03

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành:

– Công nghệ phần mềm

– Thương mại điện tử

– Quản trị và an ninh mạng

 

 

100

50

50

A00, A01, D07, D01
4 52510303

 

52510303_01

52510303_02

 

52510303_03

 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành:

– Công nghệ tự động

– Công nghệ tự động chất lượng cao

– Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

 

 

100

30

 

80

 

A00, A01, D07
5 52510302

 

52510302_01

52510302_02

52510302_03

52510302_04

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

– Điện tử viễn thông

– Điện tử viễn thông chất lượng cao

– Kỹ thuật điện tử

– Thiết bị Điện tử y tế

 

 

100

30

100

30

A00, A01, D07
6 52510102

 

52510102_01

52510102_02

 

52510102_03

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

– Xây dựng công trình điện

– Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

– Quản lý dự án và công trình điện

 

 

30

30

 

30

A00, A01, D07
7 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy. 60 A00, A01, D07
8 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 100 A00, A01, D07
9 52340101

 

52340101_01

52340101_02

 

52340101_03

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

– Quản trị doanh nghiệp

– Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

– Quản trị du lịch, khách sạn

 

 

60

30

 

60

A00, A01, D07, D01
10 52340201

 

52340201_01

52340201_02

 

Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành:

– Tài chính doanh nghiệp

– Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao

 

60

30

A00, A01, D07, D01
11 52340301

52340301_01

52340301_02

 

52340301_03

Kế toán với các chuyên ngành:

– Kế toán doanh nghiệp

– Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

– Kế toán tài chính và kiểm soát

 

150

40

 

60

A00, A01, D07, D01
  1. Các thông tin khác

– Số lượng chỗ trong ký túc xá: 1356

– Năm 2017 Trường Đại học Điện lực tiếp tục tuyển sinh các lớp đào tạo chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép cho 8 chuyên ngành đào tạo với chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT Tên ngành – chuyên ngành Chỉ tiêu CLC
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

– Chuyên ngành Hệ thống điện

– Chuyên ngành Điện công nghiệp & Dân dụng

 

40

40

2 Quản lý công nghiệp

– chuyên ngành Quản lý năng lượng

 

30

3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

– chuyên ngành Công nghệ tự động

 

30

4 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

– chuyên ngành Điện tử viễn thông

 

30

5 Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp 30
6 Tài chính ngân hàng – chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp 30
7 Kế toán – chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp 40
Tổng 270
Bình luận