Công bố điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh 2019

Trường Đại học Y Khoa Vinh thông báo mức điểm chuẩn năm 2019 đối với các ngành đào tạo chính quy, mức điểm từ 18 đến 23.55 điểm. Chi tiết cụ thể xem bên dưới.

Công bố điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 22.4
2 7720101LT Y khoa liên thông Chính qui B00 23.55
3 7720110 Y học dự phòng B00 18
4 7720201 Dược học A00, B00 21
5 7720301 Điều dưỡng B00 18
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 18
Bình luận