Tuyển sinh các trường Cao đẳng khu vực Tp. Hà Nội năm 2020

Thông tin tuyển sinh của các trường Cao đẳng tại khu vực Tp. Hà Nội năm 2020

– Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
– Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội
– Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I
– Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội
– Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
– Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương
– Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
– Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
– Trường Cao đẳng nghề Long Biên
– Trường Cao đẳng nghề Simco Sông Đà
– Trường Cao đẳng nghề số 17 – BQP
– Trường Cao đẳng nghề Thăng Long
– Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam
– Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
– Trường Cao đẳng Phú Châu
– Trường Cao đẳng Quân y 1
Nguồn: thongtintuyensinh.vn

 

Bình luận