Tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

******

Trường Cao đẳng y tế Bạc Liêu tuyển sinh năm 2020

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ

Phạm vi tuyển sinh: Tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận

Tuyển sinh cao đẳng y tế Bạc liêu năm 2020

Bình luận