Đề thi tham khảo TN THPT năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội

Chiều ngày 5/7, Bộ GD – ĐT đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội.

  1. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Môn Lịch sử
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 1.
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 2.
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 3.
Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 4.

2. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Môn Địa lý

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 5.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 6.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 7.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 8.

3. Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 Môn GDCD

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 9.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 10.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 11.

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 12.

4. Đáp án Đề thi tham khảo môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

5. Đáp án Đề thi tham khảo môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 14.

6. Đáp án Đề thi tham khảo môn GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội - Ảnh 15.

Trên đây là thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 tổ hợp Khoa học Xã hội. Các bạn cùng tham khảo đề thi, thông tin tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng nhé. 

Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Bình luận