Danh sách thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng khu vực Miền trung và Tây nguyên

Dưới đây là danh sách thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng khu vực Miền trung và Tây nguyên

1. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở THANH HÓA

– Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

– Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

– Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương

– Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

– Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

– Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực 

– Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn

– Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Công nghệ VICET

– Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở NGHỆ AN

– Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt – Đức Nghệ An

– Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

– Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật số 1 Nghệ An

– Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV

– Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

– Trường Cao đẳng Hoan Châu

– Trường Cao đẳng Việt – Anh

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở HÀ TĨNH

– Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh

– Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

– Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở QUẢNG BÌNH

– Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở QUẢNG TRỊ

– Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở THỪA THIÊN HUẾ

– Trường Cao đẳng nghề số 23 – BQP

 Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên – Huế

– Trường Cao đẳng Giao thông Huế

– Trường Cao đẳng Y tế Huế

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

– Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

– Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở ĐÀ NẴNG

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen

– Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi

– Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng nghề số 5 – Bộ Quốc phòng

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Công nghệ

– Trường Cao đẳng Lạc Việt

– Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

– Trường Cao đẳng Thương mại

– Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

– Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

– Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin – ĐH Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

– Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

– Trường Cao đẳng nghề Việt – Úc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở QUẢNG NAM

– Trường Cao đẳng THACO

– Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

– Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

– Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

– Trường Cao đẳng Phương Đông

– Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

– Trường Cao đẳng Tâm Trí

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở QUẢNG NGÃI

– Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

– Trường Cao đẳng nghề Cơ giới

– Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Quảng Ngãi

 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

– Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở BÌNH ĐỊNH

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

– Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

– Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

– Trường Cao đẳng Bình Định

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở PHÚ YÊN

– Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

– Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

– Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở KHÁNH HÒA

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

– Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

– Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở NINH THUẬN

– Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

– Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở BÌNH THUẬN

– Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận

– Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

 

2. VÙNG TÂY NGUYÊN

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở ĐẮK LẮK

 Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

– Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở GIA LAI

– Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

– Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở KON TUM

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Ở LÂM ĐỒNG

– Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Lâm Đồng

– Trường Cao đẳng Y tế lâm Đồng

– Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2019.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận