Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Công nghệ VICET năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KINH TẾ – CÔNG NGHỆ VICET  NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Công nghệ VICET
Mã trường: 2807

Địa chỉ: Phố Thành Yên – Phường Quảng Thành – Thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.853.734; 0936.242.456
Website: htpp://www.vicet.vn
Email: info@vistco.com; nguyenvannamqla4@gmail.com;

Ngành nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
Công nghệ Ô tô 30 35 90
Kỹ thuật chế biến món ăn 30 35 90
Kế toán doanh nghiệp 40 35  
Công nghệ thông tin 50   90
Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô     90
Kỹ thuật trồng mía     90
Ký thuệt trồng nấm     90
Chăn nuôi gia súc     90
Chăn nuôi gia cầm     90
Kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao     90

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ

Thời gian tuyển sinh: Vào đầu tháng 3 và tháng 9 hàng năm

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – CÔNG NGHỆ VICET NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận