Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

*******

Trường Cao đẳng y tế Trà Vinh tuyển sinh năm 2020

Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Các ngành tuyển sinh trình độ trung cấp hệ chính quy: Dược sỹ, Y sỹ, Hộ sinh,…

Tuyển sinh cao đẳnh y tế trà vinh năm 2020

>> Xem thêm:

Cao đẳng công nghệ ô tô

Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Nhật

Cao đẳng ngành quản trị khách sạn

Cao đẳng điều dưỡng

Bình luận