Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN NĂM 2019
********

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN

Mã trường: CDD4702

Địa chỉ: 205 Lê Lợi – Thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3828150

Website: www.btu.edu.vn

Email: phongdaotao@btu.edu.vn

  1. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Trích từ Đề án tuyển sinh 2019 của trường:

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

 

 

Bình luận