Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh 2019 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Sĩ quan Pháo binh đã chính thức được công bố vào ngày 8/8/2019.Điểm chuẩn cao nhất là 20.35 điểm.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh 2019 là bao nhiêu?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh -Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 20.35 Thí sinh mức 20,35 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00.
2 7860205 Chỉ huy tham mưu Pháo binh – Thí sinh nam miền Nam A00, A01 17.25
Bình luận