Mã ngành, tổ hợp thi của Đại học Duy Tân

Dưới đây, Thông tin tuyển sinh sẽ tổng hợp mã ngành của các ngành công nghệ thông tin, dược, luật,… của Đại học Duy Tân

Mã ngành, tổ hợp thi của Đại học Duy Tân

Mã trườngDDT

Địa chỉ: 184 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3827111; 3650403, 3656109; 2243775.

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D14 D15 D72
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 D14 D15 D72
Văn học 7229030 C00 C04 C15 D01
Quan hệ quốc tế 7310206 A01 C00 C15 D01
Việt Nam học 7310630 A01 C00 C15 D01
Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00 C00 C15 D01
Quản trị kinh doanh 7340101 A00 A16 C01 D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00 A16 C01 D01
Kế toán 7340301 A00 A16 C01 D01
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00 A16 C01 D01
Luật 7380101 A00 C00 C15 D01
Luật kinh tế 7380107 A00 C00 C15 D01
Công nghệ sinh học 7420201 A16 B00 D08 D90
Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00 A16 C01 D01
An toàn thông tin 7480202 A00 A16 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00 A16 C01 C02
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00 A16 C01 D01
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00 A16 B00 C02
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00 A16 B00 C01
Kiến trúc 7580101 M02 M04 V00 V01
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 A16 C01 C02
Y khoa 7720101 A16 B00 D08 D90
Dược học 7720201 A00 A16 B00 B03
Điều dưỡng 7720301 A00 A16 B00 B03
Răng – Hàm – Mặt 7720501 A00 A16 B00 D90
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00 C00 C15 D01
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00 A16 B00 C15

Vui lòng để lại nguồn link bài viết: https://diemthi.tuyensinh247.com/thong-tin-dai-hoc-dan-lap-duy-tan-DDT.html#ixzz64a1Sei8k
Cảm ơn bạn!

Bình luận