Mới nhất: Khoa Y Dược – ĐHQGHN 2019

Điểm chuẩn vào Khoa Y Dược – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2019 từ 21 đến 25.6 điểm. Thông tin chi tiết xin mời xem dưới đây.

Mới nhất: Khoa Y Dược – ĐHQGHN 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 25.6
2 7720201 Dược học A00 24.2
3 7720501CLC Răng – Hàm – Mặt (CTĐT CLC theo đặc thù đơn vị) B00 23.6 Anh là môn ĐK,đạt tối thiểu 4/10 điểm
4 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học B00 22.2
5 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh Y học B00 21
Bình luận