Ngành kinh tế và cơ hội việc làm

business, partnership, technology and people concept - businessman and businesswoman working with tablet pc computer charts on virtual screens on city street

Ngành kinh tế quốc tế là một trong những ngành nghề không thể thiếu của nền kinh tế tri thức hiện đại, gắn liền với sứ mệnh định hướng và kiến tạo nền kinh tế vững chắc. Câu hỏi học ngành kinh tế thì cơ hội việc làm như thế nào? Các bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé:

Ngành kinh tế và cơ hội việc làm
      Cơ hội việc làm:
      –   Có khả năng đảm nhận các công việc trợ lý hay chuyên viên hỗ trợ hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách trong lĩnh vực thương mại quốc tế, tài chính quốc tế và đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài, tại các Bộ, Ban, Ngành, địa phương.
     –  Có khả năng tham gia xây dựng, theo dõi, phân tích và tư vấn các dự án quốc tế tại các tổ chức quốc tế, triển vọng có thể trở thành các nhà quản lý dự án phát triển quốc tế.
    –  Có khả năng đảm nhận các công việc liên quan đến lập kế hoạch, giám sát hay thực thi các hoạt động về logistics và chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
    –  Có khả năng tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế, triển vọng tương lai có thể trở thành nghiên cứu viên và giảng viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.
Bình luận