Thông báo về việc nghỉ tránh bão cho học sinh, sinh viên

Kính gửi : Các em HSSV trong toàn trường

Trước tình hình bão số 03 diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng lớn đến các tỉnh miền bắc

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV, Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định dừng tất cả các hoạt động (giảng dạy, học tập, thi, …) trong ngày thứ tư – 17/09/2014.

Nhà trường yêu cầu :

– Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp thông báo đến HSSV lớp mình phụ trách.

– Toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Giáo viên và các em HSSV tiếp tục theo dõi thông báo trên Website Trường để biết kế hoạch tiếp theo.

Căn cứ thông báo trên, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường, các em HSSV thực hiện theo đúng kế hoạch.

Bình luận