Thông tin tuyển sinh Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội như sau:

  1. Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội(Mã trường:DNV)
  2. Vùng tuyển sinh:Trong cả nước

III. Đối tượng tuyển sinh

– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước;

– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 đến năm 2021;

– Xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021.

  1. Phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT;

– Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 12);

– Phương thức 3: xét tuyển thẳng.

  1. Ngành, mã ngành, tổ hợp môn thi và chỉ tiêu xét tuyển

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 TẠI ĐÂY

Biểu mẫu dùng cho xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học năm 2021;

– Phụ lục xét tuyển thẳng, học sinh giỏi.

Bình luận