Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Mã trường: KHA

Địa chỉ: Số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.3628.0280; Fax: 024.38695.992

Điện thoại tuyển sinh: 0888.128.558

Cổng thông tin điện tử: www.neu.edu.vn, www.daotao.neu.edu.vn.

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Quy định chung

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT):

– Đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

1.2. Đối tượng xét tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (có Thông báo chi tiết của trường).

1.3. Đối tượng xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

1.4. Đối tượng xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp gồm các đối tượng sau:

1) Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của 3 môn bất kỳ (có môn Toán) đạt từ 18 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).

2) Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550  trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).

2. Phạm vi tuyển sinh

Trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo mã ngành (ngành và chương trình đào tạo) gồm các phương thức:

1) Xét tuyển thẳng theo quy chế của tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường.

2) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

3) Xét tuyển kết hợp với 2 đối tượng ở mục 2.1.4.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh                                

Tổng chỉ tiêu: 5650;  Chỉ tiêu cho từng ngành/chương trình xem tại mục 6;

Chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển cụ thể là:

– Đối với diện tuyển thẳng: Chỉ tiêu chiếm không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

– Đối với diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Chỉ tiêu chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu trường. Phương thức xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.

– Đối với diện xét tuyển kết hợp: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

– Các điều kiện xét tuyển: theo quy định và lịch trình chung của Bộ GD&ĐT.

6. Các thông tin cần thiết khác  

– Mã Trường: KHA

– Ngành/chương trình, mã ngành/mã tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển: 

TT Ngành/Chương trình Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 Kinh tế quốc tế 7310106 120 A00,A01,D01,D07
2 Kinh doanh quốc tế 7340120 120 A00,A01,D01,D07
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 60 A00,A01,D01,D07
4 Kế toán 7340301 360 A00,A01,D01,D07
5 Marketing 7340115 250 A00,A01,D01,D07
6 Thương mại điện tử 7340122 60 A00,A01,D01,D07
7 Kinh doanh thương mại 7340121 230 A00,A01,D01,D07
8 Quản trị khách sạn 7810201 60 A00,A01,D01,D07
9 Quản trị kinh doanh 7340101 280 A00,A01,D01,D07
10 Tài chính – Ngân hàng 7340201 400 A00,A01,D01,D07
11 Quản trị nhân lực 7340404 120 A00,A01,D01,D07
12 Kinh tế 7310101 200 A00,A01,D01,D07
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 120 A00,A01,D01,D07
14 Luật 7380101 60 A00,A01,D01,D07
15 Luật kinh tế 7380107 120 A00,A01,D01,D07
16 Kinh tế phát triển 7310105 210 A00,A01,D01,D07
17 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 130 A00,A01,D01,D07
18 Công nghệ thông tin 7480201 120 A00,A01,D01,D07
19 Thống kê kinh tế 7310107 130 A00,A01,D01,D07
20 Khoa học máy tính 7480101 60 A00,A01,D01,D07
21 Bất động sản 7340116 130 A00,A01,D01,D07
22 Toán kinh tế 7310108 70 A00,A01,D01,D07
23 Bảo hiểm 7340204 150 A00,A01,D01,D07
24 Khoa học quản lý 7340401 120 A00,A01,D01,D07
25 Quản lý công 7340403 60 A00,A01,D01,D07
26 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 70 A00,A01,D01,D07
27 Quản lý đất đai 7850103 60 A00,A01,D01,D07
28 Kinh tế đầu tư 7310104 180 A00,A01,D01,B00
29 Quản lý dự án 7340409 60 A00,A01,D01,B00
30 Kinh tế nông nghiệp 7620115 80 A00,A01,D01,B00
31 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 110 A00,A01,D01,B00
32 Quan hệ công chúng 7320108 60 A01,D01,C03,C04
33 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) 7220201 140 A01,D01,D09,D10
34 Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) POHE 300 A01,D01,D07,D09
Các chương trình học bằng tiếng Anh
35 Quản trị kinh doanh (E-BBA) EBBA 160 A00,A01,D01,D07
36 Quản lý công và Chính sách (E-PMP) EPMP 80 A00,A01,D01,D07
37 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) EP01 100 A01,D01,D07,D09
38 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) EP02 60 A00,A01,D01,D07
39 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) EP04 50 A00,A01,D01,D07
40 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) EP07 50 A01,D01,D07,D10
41 Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) EP03 50 A00,A01,D01,D07
42 Kinh doanh số (E-BDB) EP05 50 A00,A01,D01,D07
43 Phân tích kinh doanh (BA) EP06 50 A00,A01,D01,D07
44 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) EP08 50 A01,D01,D07,D10
45 Công nghệ tài chính (BFT) EP09 50 A00,A01,D07,B00
46 Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) EP10 50 A01,D01,D07,D10
47 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) EP11 50 A01,D01,D09,D10
TỔNG CHỈ TIÊU 5650  

Chỉ tiêu trên là dự kiến, tùy theo thực tế xét tuyển có thể dao động nhưng không quá 5% so tổng số.

– Quy định về chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

– Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

+ Đối với diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD&ĐT, Trường không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển.

+  Đối với diện xét tuyển kết hợp:

Đối tượng 1: không áp dụng điều kiện phụ trong xét tuyển;

Đối tượng 2: điều kiện phụ thứ nhất là điểm Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, thứ hai là tổng điểm 02 (hai) môn thi THPT quốc gia năm 2019 dùng trong xét tuyển;

+ Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.

– Xếp lớp (ngành/chuyên sâu/chuyên ngành):

Từ năm 2019, Trường tổ chức đào tạo theo ngành và chương trình đào tạo đặc thù mà không phân chuyên ngành như các năm trước đây. Thí sinh trúng tuyển vào ngành/chương trình đào tạo nào sẽ được xếp lớp ngay theo ngành/chương trình đào tạo đó, tùy theo quy mô có thể phân theo nhiều lớp sinh viên trong cùng 01 ngành/chương trình.

Riêng năm 2019, Trường tổ chức xếp lớp cho 04 mã ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán và Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) theo các chuyên sâu (chuyên ngành trước đây) với chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT Ngành Chuyên sâu Chỉ tiêu
1 Kinh tế Kinh tế học 70
Kinh tế và Quản lý đô thị 70
Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực 60
2 Kế toán Kế toán 240
Kiểm toán 120
3 Tài chính – Ngân hàng Ngân hàng 150
Tài chính doanh nghiệp 150
Tài chính công 100
4 Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) Luật kinh doanh 70
Quản trị lữ hành 70
Quản trị kinh doanh thương mại 60
Quản trị khách sạn 50
Truyền thông Marketing 50

Quy mô tối thiểu để mở 01 lớp là 30 sinh viên.

– Tuyển sinh các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao: Ngay sau khi nhập học, tất cả sinh viên đều được tham gia dự tuyển vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, cụ thể là:

+ Chương trình Tiên tiến học bằng tiếng Anh có 03 ngành gồm: Tài chính – Ngân hàng (110 chỉ tiêu), Kế toán (110 chỉ tiêu) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu).

+ Chương trình Chất lượng cao có 10 chuyên sâu/chuyên ngành (mỗi chuyên sâu 50 chỉ tiêu) gồm: Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển và Tài chính doanh nghiệp.

7. Tổ chức tuyển sinh

– Thời gian: theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT;

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường;

– Các điều kiện xét tuyển: Trường không tổ chức sơ tuyển;

– Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp: Trường nhận hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại trường (Phòng Quản lý Đào tạo) từ 02/5/2019 đến 15/7/2019, cụ thể xem thông báo chi tiết của Trường.

8. Chính sách ưu tiên

8.1. Xét tuyển thẳng

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường (đính kèm Đề án này).

8.2. Ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên cụ thể:

+ Giải nhất: được cộng 3,0 (ba) điểm

+ Giải nhì: được cộng 2,0 (hai) điểm

+ Giải ba: được cộng 1,0 (một) điểm

+ Giải khuyến khích: được cộng 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, điểm trúng tuyển vào từng ngành có thể thấp hơn, nhưng không quá 03 (ba) điểm so với đối tượng, khu vực tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét tuyển liên thông, đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của trường.

9. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí trường đại học Kinh Tế Quốc Dân hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2019 – 2020: theo ngành học cho khóa 61 (tuyển sinh năm 2019) khoảng từ 15,5 triệu đồng đến 19 triệu đồng/năm học.

– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Bình luận