TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT – HẬU CẦN CAND NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

* Ký hiệu: HCB (phía Bắc), HCN (phía Nam)

* Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

* Điện thoại: 0241.3969011

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học kỹ thuật-hậu cần công an nhân dân năm 2020:

TT Ngành đào tạo Tổ hợp

xét tuyển

Mã ngành Chỉ tiêu

nam

Chỉ tiêu nữ
1 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND phía Bắc, gồm: A00, A01 7480200 23 2
– Công nghệ thông tin
– Kỹ thuật điện tử – viễn thông
2 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND phía Nam gồm: A00, A01 7480200 23 2
– Công nghệ thông tin
– Kỹ thuật điện tử – viễn thông
  Tổng chỉ tiêu     46 4

* Tổ hợp xét tuyển:

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); – A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),

– Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học kỹ thuật-hậu cần công an nhân dân năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết nhé.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận