THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC NĂM 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

I. Thông tin chung:

Tên trường tuyển sinh: Trường Đại học Hồng Đức

Mã trường: HDT

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý và đào tạo (Phòng 207, Nhà điều hành, cơ sở chính); số 565 Quang Trung 3-P. Đông Vệ- TP. Thanh Hóa.

 

 

Bình luận