Tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm 2020

thi-dh-34

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

+ Cơ sở 2: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213.590.495

Website: www.tcqtkd.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm 2020 như sau:

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 (Đã điều chỉnh ngày 15/5/2020)

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn:thongtintuyensinh.vn

Bình luận