5 điểm nhấn mạnh trong hội nhập kinh tế quốc tế

Những năm qua, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mặc dù, tình hình kinh tế thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn kiên trì chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện và coi hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế tất yếu khách quan.

5 điểm nhấn mạnh trong hội nhập kinh tế quốc tế

Sau đây là 5 điểm nhấn mạnh trong hội nhập kinh tế quốc tế:

Một là

 • Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia.
 • Nền kinh tế Việt Nam từng bước được cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường, nguồn nhân lực để cung ứng cho phát triển kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.
 • Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, cũng như trên thế giới và có triển vọng tốt nhờ kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát, tạo môi trường, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.
 • Dự báo, quy mô kinh tế Việt Nam năm 2019 đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tương đương 240,5 tỷ USD, gấp trên 1,3 lần so với năm 2015.
 • Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 44 trên thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 theo sức mua tương đương.

Hai là 

 • Hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động mạnh tới tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
 • Nhờ đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, GDP bình quân đầu người tăng từ 2.109 USD (năm 2015) lên 2.587 USD (năm 2018), khoảng 7.650 USD theo sức mua tương đương.

Ba là

 • Hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển mạnh, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường đa dạng các loại hàng hóa tham gia xuất nhập khẩu.
 • Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu với tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu năm 2018 đạt gần 480 tỷ USD, gấp gần 2 lần GDP.
 • Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam đã chuyển dần sang xuất siêu. Việt Nam hiện đã có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Bốn là

 • Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng góp phần đưa Việt Nam trở thành một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới các liên kết kinh tế với các nền kinh tế hàng đầu thế giới (gồm: 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký và đang thực thi; 2 Hiệp định đã ký kết, 4 FTA đang đàm phán bảo đảm cho kết nối thương mại tư do, ưu đãi cao với 60 nền kinh tế, chiếm 90% kim ngạch thương mại của Việt Nam).
 • Đồng thời, tạo động lực và “sức ép” mới để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Năm là

 • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
 • Tổ chức Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNTAD) đánh giá, Việt Nam nằm trong nhóm 12 quốc gia thành công nhất về thu hút FDI.
 • Hiện nay, có gần 26.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn cam kết đầu tư trên 330 tỷ USD đến từ gần 130 quốc gia và đối tác. Vốn FDI vào Việt Nam chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội…

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận