Chương trình đào tạo của ngành kinh doanh quốc tế tại trường Tôn Đức Thắng

Chương trình đào tạo của ngành kinh doanh quốc tế tại trường Tôn Đức Thắng như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé:

Chương trình đào tạo của ngành kinh doanh quốc tế tại trường Tôn Đức Thắng

Chương trình: Chương trình tiêu chun

 STT Khi kiến thc S tín ch Chi tiết các môn hc/hc phn
1 Kiến thc giáo dc đi cương:  38  tín ch
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương
1.2 Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.3 Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel
1.4 Khoa học tự nhiên

3

Toán kinh tế
1.5 Kỹ năng hỗ trợ

4

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững
1.6 Giáo dục thể chất

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục quốc phòng

Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 95 tín ch
2.1 Kiến thức cơ sở

27

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý quản trị, Luật công ty, Nguyên lý Marketing, Quản trị tài chính
2.2 Kiến thức ngành

58

 
2.2.1 Kiến thức chung

31

Chuyên đề định hướng nghề nghiệp – KDQT, Quản trị văn phòng, Quản trị nguồn nhân lực, Thương mại điện tử, Đàm phán thương lượng trong kinh doanh, Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu, Luật thương mại quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế, Tỷ giá hối đoái và tài chính thương mại, Chiến lược kinh doanh quốc tế, Quản trị quốc tế
2.2.2 Kiến thức chuyên ngành

27

 
  Các môn chung và môn bắt buộc

18

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Vận tải bảo hiểm trong ngoại thương, Kinh doanh quốc tế, Nghiệp vụ hải quan, Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu, Quản trị văn hóa đa quốc gia
  Các môn học tự chọn

9

  • Quản trị dự án, Hành vi khách hang
  • Kế toán quản trị, Thuế
  • Marketing toàn cầu, Kinh Doanh tại Châu á
2.3 Tập sự nghề nghiệp

2

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn
2.4 Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

8

Khóa luận tốt nghiệp hoặc Khởi nghiệp, Quản lý sự thay đổi, Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Bình luận