Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An năm 2019 từ 14 đến 15 điểm xét theo kết quả thi THPT Quốc gia, cụ thể các ngành xin mời xem phía dưới.

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Công bố điểm chuẩn 2019
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán A00, A09, C02, D10 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01, B03, C20, D13 14
3 7340201 Tài chính Ngân hàng A08, B00, C08, D07 14.5
4 7380107 Luật kinh tế A00, C00, C04, C05 14
5 7480101 Khoa học máy tính A00, C01, C14, D08 15
6 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A02, A10, D84 14
7 7580101 Kiến trúc H01, H02, V00, V03 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D12, D15, D66 14
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D15, D66, D84 14
Bình luận