Ngành kinh tế của trường đại học kinh tế Luật

Ngành kinh tế của trường đại học kinh tế luật như thế nào? Các bạn hãy cùng mình tìm câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé:

Ngành kinh tế của trường đại học kinh tế luật
1. Mục tiêu chung:
– Học viên tốt nghiệp nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quốc tế.
Mục tiêu cụ thể:

  • Học viên tốt nghiệp có kiến thức lý thuyết chuyên sâu, nâng cao và cập nhật trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
  • Học viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
  • Học viên tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu và nghề nghiệp: kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo; có năng    lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.
  • Học viên tốt nghiệp có thái độ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội đúng đắn.
2. Thời gian và hình thức đào tạo
  • Thời gian đào tạo: 2 năm
  • Hình thức đào tạo: chính quy không tập trung

Đại học kinh tế Luật 
3. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

Khả năng hệ thống hóa và nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản chuyên sâu và nâng cao của khối ngành kinh tế, quản lý kinh tế và ứng dụng hiệu quả giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội.

Khả năng hệ thống hóa và nắm vững kiến thức lý thuyết chuyên sâu và nâng cao của chuyên ngành kinh tế quốc tế và ứng dụng giải quyết hiệu quả các vấn đề của nền kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

2.2. Về kỹ năng
Khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo các vấn đề kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt là các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế quốc tế: thương mại quốc tế hàng hóa và dịch vụ, liên kết kinh tế quốc tế, di chuyển nguồn lực quốc tế, đầu tư-tài chính quốc tế…

Nâng cao năng lực và kỹ năng phát hiện, phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế thế giới, quan hệ kinh tế quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Nâng cao và hoàn thiện năng lực làm việc nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu và công việc.

Nâng cao và hoàn thiện năng lực tự học tập và học tập suốt đời.

2.3. Về thái độ, đạo đức nghề nghiệp
Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt.
Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
Có tinh thần vượt khó khăn, vươn lên trong học tập, nghiên cứu và công việc.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!
Bình luận