Giải đáp về học phí Đại học Nha Trang năm 2019

Bạn đang thắc mắc về học phí của trường Đại học Nha Trang? Vậy thì đây chính là bài viết dành cho bạn đấy, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Giải đáp về học phí Đại học Nha Trang năm 2019

Trường Đại học Nha Trang trước 2006 là Trường Đại học Thủy sản, được thành lập ngày 18 tháng 6 năm 1966. Trải qua gần 55 năm xây dựng và phát triển. Trường đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho ngành thủy sản cả nước và các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ khác của khu vực.

1. Học phí trường Đại học Nha Trang năm 2019

Năm 2019, trường Đại học Nha Trang chưa công bố mức học phí chi tiết đối với từng ngành. Trường chỉ cho biết mức học phí dự kiến của 1 học kỳ sẽ rơi vào khoảng 3.000.0000-4.000.000 đồng.

Đại học Nha Trang được xem là trường có học phí thấp nhất Việt Nam.

2. Tham khảo học phí của trường đại học Nha Trang 2017 – 2018

TT

Bậc và loại hình đào tạo Mức học phí Ghi chú
1 Nghiên cứu sinh

· Khối Kinh tế, Thủy sản

· Khối Kỹ thuật, Công nghệ

17.500.000đ/ năm

20.000.000đ/ năm

Thu 4 năm
2 Cao học

– Khối Kinh tế, Thủy sản

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

· TC tốt nghiệp

– Khối Kỹ thuật, Công nghệ, Du lịch

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

· TC tốt nghiệp

310.000đ/ TC

600.000đ/ TC

620.000đ/ TC

380.000đ/ TC

600.000đ/ TC

760.000đ/ TC

3 Đại học chính quy khóa 59

* Học phần giáo dục đại cương

* Học phần cơ sở và chuyên ngành:

Khối Kinh tế, Thủy sản

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

Khối Kỹ thuật, Công nghệ

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

Khối Du lịch

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

200.000đ/ TC

200.000đ/ TC

330.000đ/ TC

240.000đ/ TC

350.000đ/ TC

280.000đ/ TC

350.000đ/ TC

4 Đại học phi chính quy

Khối Kinh tế, Thủy sản

· Bằng 2

· Liên thông ĐH từ CĐ, TC

· VHVL trên 3 năm

Khối Kỹ thuật, Công nghệ, Du lịch

· Bằng 2

· Liên thông ĐH từ CĐ, TC

· VHVL trên 3 năm

11.000.000đ/ năm

11.000.000đ/ năm

10.000.000đ/ năm

13.000.000đ/ năm

13.000.000đ/ năm

11.000.000đ/ năm

Áp dụng cho hệ ĐH lên thông cấp bằng chính quy
5 Cao đẳng chính quy

Khối Kinh tế, Thủy sản

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

Khối Kỹ thuật, Công nghệ, Du lịch

· Tín chỉ HP lý thuyết

· Tín chỉ thực hành

190.000đ/ TC

260.000đ/ TC

200.000đ/ TC

270.000đ/ TC

6

Lệ phí thi lại

90.000/ học phần

Thông tin tuyển sinh hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Trường Đại học Nha Trang và có thể đưa ra quyết định của mình.

Bình luận