Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt nam tuyển sinh năm 2017

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt nam

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Ký hiệu: HYD

Địa chỉ: Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
D720101 Y đa khoa 100 B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D720201 Y học cổ truyền 500 B00: Toán, Hóa học, Sinh học
D720401 Dược học 100 A00: Toán, Vật Lý, Hóa học

.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:          

– Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

– Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

7. Chính sách ưu tiên:

7.1. Đối tượng tuyển thẳng:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội  hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được tuyển thẳng vào Học viện. (theo điểm b, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017);

– Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh, đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y đa khoa; Những thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học. (thuộc điểm c, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017);

– Những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y đa khoa; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học;

– Những thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và những thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, Giám đốc và Hội đồng khoa học của Học viện sẽ xem xét cụ thể kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải để tuyển thẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

– Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (Bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Học viện để xem xét, quyết định vào học.

7.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển: (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh, Lý sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp môn thi có môn đó, cụ thể như sau:

– Đạt giải Nhất:                     cộng 3,0 điểm.

– Đạt giải Nhì:                       cộng 2,0 điểm.

– Đạt giải Ba:                         cộng 1,0 điểm.

– Đạt giải Khuyến khích:     cộng 0,5 điểm.

7.3. Đối tượng xét tuyển thẳng:

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam theo qui định tại điểm i, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, phải có các điều kiện sau:

– Có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6 điểm trở lên;

– Điểm trong Học bạ của các môn thuộc tổ hợp môn thi theo từng ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên ở cả 3 năm học.

7.4. Chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng

* Chỉ tiêu tuyển thẳng và xét tuyển thẳng:

– Ngành Y học cổ truyền: 25 chỉ tiêu

– Ngành Y đa khoa: 05 chỉ tiêu

– Ngành Dược học: 08 chỉ tiêu

* Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: không giới hạn

  1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí xét tuyển, tuyển thẳng hoặc xét tuyển thẳng vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo: 30.000 đồng/ hồ sơ

  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Sinh viên hệ đại học chính quy: 1.070.000 đồng/tháng/sinh viên

Bình luận