Tìm hiểu về mức học phí Đại học Trưng Vương

Mức học phí trường Đại học Trưng Vương là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Tìm hiểu về mức học phí Đại học Trưng Vương

1. Thông tin chung

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức TS:

+ 30% chỉ tiêu: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm xét tuyển vào trường ĐHTV từ ngưỡng điểm tối thiếu (Điểm sàn) kỳ thi THPT Quốc gia

+70% chỉ tiêu: Xét tuyển  theo học bạ lớp 12.

– Điểm xét tuyển:

+Hệ đại học bình quân 6,0 điểm 3 môn.

+Hệ cao đẳng bình quân 5,5 điểm 3 môn.

2. Học phí:

+ Học phí theo tháng:

 Hệ Đại học: 700.000đ/tháng

 Hệ Cao đẳng: 600.000đ/tháng

+ Có chỗ ở nội trú trong khả năng hiện có của trường(Miễn phí).

+ SV ra trường được bố trí về làm việc tại các doanh nghiệp là cổ đông của trường.

+ Chỉ tiêu hệ đại học 350 bao gồm cả đại học chính quy và liên thông từ cao đẳng lên đại học.

* Ngoại ngữ là tất cả các thứ tiếng

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:     300
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ

100
Tài chính – Ngân hàng D340201 50
Kế toán D340301 150
Các ngành đào tạo cao đẳng:     150
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ

50
Tài chính – Ngân hàng C340201 50
Kế toán C340301 50
Bình luận