Tham khảo về học phí của Đại học Công nghệ Miền Đông ra sao?

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông là nơi đào tạo những Dược sĩ, Kỹ sư và Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho địa bàn tỉnh Đồng Nai, Khu vực Đông Nam Bộ, Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

Tham khảo về học phí của Đại học Công nghệ Miền Đông ra sao?

1. Học phí 

Trường Đại học công nghệ miền Đông là trường tư thục có trụ sở tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, mã trường là DMD. Mức học phí của trường gần 15 triệu 1 năm chung cho các ngành riêng ngành dược khoản 38 triệu đồng 1 năm. Tuy nhiên học phí mỗi kỳ hay mỗi năm học còn phụ thuộc và số tín chỉ bạn đăng ký

  • Học phí Ngành Dược học: 945.000đ/tín chỉ
  • Học phí các ngành khác: 370.000đ/tín chỉ

2. Các ngành đào tạo
Danh sách các ngành đào tạo của trường Đại học công nghệ miền đông

Ngôn ngữ Anh 52220201 30 70 D01 D10
Kinh doanh quốc tế 52340120 15 35 A00 A01
Quan hệ công chúng. 52360708 30 70 D01 D10
Luật kinh tế 52380107 90 210 A00 A01
Quản lý công nghiệp 52510601 15 35 A00 A01
Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 15 35 A00 A01
Dược học 52720401 300 700 A00 B00
Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101 15 35 A00 A01
Quản lý đất đai 52850103 15 35 A00 A01
Bình luận