Đại học Dân lập Duy Tân có mức học phí 2019 là bao nhiêu?

Đại học dân lập Duy Tân là một trong những trường đại học dân lập hàng đầu tại Đà Nẵng vì thế nhà trường luôn thu hút một lượng lớn các thí sinh đăng ký học mỗi năm. Ngoài việc chọn ngành, chọn trường thì các thí sinh có thể tham khảo trước mức học phí Đại học dân lập Duy Tân 2019 – 2020 trước khi đăng ký chính thức.

Đại học Dân lập Duy Tân có mức học phí 2019 là bao nhiêu?

Trường đại học dân lập Duy Tân đào tạo theo hình thức tín chỉ vì thế mức học phí ở mỗi ngành sẽ có sự khác nhau. Ngoài ra, học phí đại học dân lập Duy Tân 2018 – 2019 còn được quy định theo chương trình đào tạo.

Học phí trường Đại học dân lập Duy Tân là bao nhiêu?

1. Học Phí Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân Năm 2019 -2020

2. Học Phí Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân Năm 2018 – 2019

– Chương trình thường: Hệ đại học sẽ có mức học phí vào khoảng 7.2 triệu/ học kỳ và cao đẳng là 6.16 triệu/ học kỳ. Ngoài ra ở 1 số ngành đặc biệt như dược hay điều dưỡng mức học phí sẽ cao hơn tùy theo hệ đào tạo, cao nhất là bác sĩ đa khoa 25 triệu/kỳ

– Chương trình tiên tiến: CMU và PSU có mức học phí ở đại học là 10 triệu/ học kỳ và cao đẳng là 8 triệu/ học kỳ. Học phí ở CSU hệ đại học là 9 triệu/ học kỳ. Với hệ cao học thì học phí cao hơn là 14 triệu/ 1 học kỳ, tiến sĩ là 50 triệu/ 1 học kỳ.

Học phí đại học dân lập Duy Tân không cố định và có xu hướng tăng theo mỗi năm nhưng không chênh lệch quá nhiều. Vì thế các bạn sinh viên, phụ huynh có thể tìm hiểu cụ thể mức học phí đại học dân lập Duy Tân 2018 – 2019 để dự kiến tổng mức học phí cần chuẩn bị và đóng khi vào năm học mới.

Bình luận