Mức học phí tham khảo của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

Mức học phí trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật.

Mức học phí tham khảo của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

1. Cách ngành đào tạo

Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học
Quản trị kinh doanh 7340101 82 190 A00 A01 C03 D01
Tài chính – Ngân hàng 7340201 30 70 A00 A01 C03 D01
Kế toán 7340301 75 175 A00 A01 C03 D01
Quản trị văn phòng 7340406 39 91 A00 A01 C03 D01
Công nghệ thông tin 7480201 23 55 A00 A01 C01
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 27 63 A00 A01 C01
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 9 21 A00 A01 C01

2. Học phí 

Hoc phí Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương 2017 – 2018: (tham khảo)

  • Khối Kinh doanh – Quản lý: 6,2 triệu đồng/học kỳ.
  • Khối Kỹ thuật – Công nghệ: 6,6 triệu đồng/học kỳ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận