TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ NỘI NĂM 2020

TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ NỘI NĂM 2020

TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NĂM 2020

  • Hệ đào tạo Đại học chính quy có các ngành: Tài chính-ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

 

Bình luận