Học phí của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên 2019 là bao nhiêu?

Mức học phí trường Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Học phí của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên 2019 là bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1
Các ngành đào tạo đại học
1.1
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 35 10 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
1.2
Sư phạm Tiếng Nga 7140232 10 5 A01 N1 D01 N1 D02 N2 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm song ngữ Nga-Anh
1.3
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 25 5 A01 N1 D01 N1 D04 N4 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Trung Quốc
1.4
Ngôn ngữ Anh 7220201 195 80 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Anh-Hàn; Song ngữ Nga-Anh
1.5
Ngôn ngữ Nga 7220202 15 5 A01 N1 D01 N1 D02 N2 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Nga
1.6
Ngôn ngữ Pháp 7220203 10 5 A01 N1 D01 N1 D03 N3 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Song ngữ Pháp-Anh; Tiếng Pháp du lịch
1.7
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 200 80 A01 N1 D01 N1 D04 N4 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc; Song ngữ Trung-Anh; Song ngữ Trung-Hàn
2
Các ngành đào tạo cao đẳng
2.1
Sư phạm Tiếng Anh 51140231 15 5 A01 N1 D01 N1 D15 N1 D66 N1
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm tiếng Anh

2. Mức học phí tham khảo

Học phí HKI, năm học 2017-2018:

Tổng số tín chỉ: 16 tín chỉ/ sv

Tônge tiền học phí phải nộp:

16 tín chỉ x 288.300VNĐ/tín chỉ = 4.612.800 VNĐ / học kì / sv

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận