Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

* Tên trường: HỌC VIỆN AN NINH  NHÂN DÂN

* Ký hiệu: ANH

* Trụ sở: 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

* Điện thoại: 0692345898

* Website: https://hvannd.edu.vn

* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2019: 375

TT Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu

nam

Chỉ tiêu nữ
1 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (Trinh sát an ninh, Điều tra hình sự) A01, C03, D01 7860100 Bắc: 162

Nam: 126

Bắc: 18

Nam: 14

2 An toán thông tin A00, A01 7480202 Bắc: 20

Nam: 10

 
3 Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an B00 7860100 25 0
  Tổng     343 32

Tổ hợp xét tuyển:

– A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); – A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),

– C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử). – D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

– B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

Bình luận