Trường Sĩ quan lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) có học phí là bao nhiêu?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn  là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được.

Trường Sĩ quan lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) có học phí là bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ QUÂN SỰ:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo đại học quân sự     677
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân 7860201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

677

2. Học phí

Miễn học phí

Bình luận