Mức học phí và các ngành đào tạo trường Đại học Sao đỏ

Mức học phí trường Đại học Sao Đỏ năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí cùng các ngành học được cập nhật dưới đây

Mức học phí và các ngành đào tạo trường Đại học Sao đỏ

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 15 15 D01 D14 D15 D66
Đại học chính quy
1.2
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 20 20 D01 D15 D66 D71
Đại học chính quy
1.3
Việt Nam học 7310630 15 15 C00 C20 D01 D15
Đại học chính quy
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.5
Kế toán 7340301 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.6
Công nghệ thông tin 7480201 40 40 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.7
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.8
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.9
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 85 85 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.10
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 25 25 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.11
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 50 50 A00 A09 C01 D01
Đại học chính quy
1.12
Công nghệ thực phẩm 7540101 25 25 A00 A09 B00 D01
Đại học chính quy
1.13
Công nghệ dệt, may 7540204 50 50 A00 A09 C20 D01
Đại học chính quy

2. Học phí

Với các hệ đào tạo khác nhau thì mức học phí sẽ khác nhau tại trường Đại học Sao Đỏ. Chính vì thế mà các thí sinh cần xác định được hệ đào tạo của mình mới nắm được mức học phí chính xác nhất các em cần nộp. Mức học phí đại học Sao Đỏ được quy định cụ thể như sau:

– Đại học chính quy có mức học phí là 167 nghìn đồng/ tín chỉ .

– Đại học liên thông có học phí cao hơn là 194 nghìn đồng/ tín chỉ .

– Hệ cao đẳng chính quy là 134 nghìn đồng/ tín chỉ .

– Hệ cao đẳng liên thông là 150 nghìn đồng/ tín chỉ .

– Cao đẳng nghề: 134 nghìn đồng/ tín chỉ .

– Đối với hệ trung cấp học phí sẽ được thu theo từng học kì. Hệ trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành kinh tế có học phí là 1.7 triệu/ học kì , khối ngành kỹ thuật, du lịch, khách sạn là 2 triệu đồng/ học kì và trung cấp nghề là 3.640 nghìn đồng/ kỳ.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận