Tham khảo: Học phí của Đại học Công nghiệp Vinh 2017-2018

Mức học phí trường Đại học Công nghiệp Vinh năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Tham khảo: Học phí của Đại học Công nghiệp Vinh 2017-2018

1. Học phí

Học phí Đại học Công nghiệp Vinh năm 2017 – 2018: (tham khảo)

  • Hệ đại học: 230 nghìn đồng/ 1 tín chỉ
  • Hệ cao đẳng: 200 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.

2. Các ngành đào tạo

Ngành học Mã Ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:     70%
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa 7510303 Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh; (D01)

 

35
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 7510206 35
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 7510301 70
4. Ngành Công nghệ thông tin 7480201 70
5. Ngành Công nghệ thực phẩm 7540101 Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Lý, Sinh; (A02)

Toán, Hóa, Sinh; (B00)

35
6. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 35
7. Ngành Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

140
8. Ngành Quản lý công nghiệp 7510601 Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

35
9. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Văn, Anh; (D01)

Văn, Sử, Địa; (C00)

Văn, Địa, Anh;(D15)

90
10. Ngành Quản trị khách sạn 7810201 70
Bình luận