Giải đáp mức học phí của Học viện Cán bộ TPHCM 

Mức học phí trường Học viện cán bộ TPHCM là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật mới dưới đây.

Giải đáp mức học phí của Học viện Cán bộ TPHCM

1. Các ngành đào tạo

Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học
Chính trị học 7310201 52 96 C00 C01 C03 C04
Khoa học xã hội và hành vi
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 53 98 C00 C01 C03 C04
Khoa học xã hội và hành vi
Quản lý nhà nước 7310205 54 100 A00 A01 C00 D01
Khoa học xã hội và hành vi
Luật 7380101 133 247 A00 A01 C00 D01
Pháp luật
Công tác xã hội 7760101 58 109 C00 C14 D01 D14
Dịch vụ xã hội

2. Học phí

Sinh viên được miễn học phí

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận