Danh sách các trường đại học có ngành Sư phạm Tiểu học

Giáo dục tiểu học là một ngành nghề đào tạo giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức giáo dục đại cương rộng, nắm vững kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học. Tổ chức kế hoạch giảng dạy , tổ thức kế hoạch giáo dục kỹ năng sống , giáo dục thể chất . Tổ chức kế hoạch phát triển toàn diện văn thể mỹ cho trẻ lứa tuổi tiểu học.

Giáo dục tiểu học là gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học, được trang bị những kiến thức và phẩm chất sau:

Về phẩm chất đạo đức

– Có tinh thần yêu nghề dạy học, thương yêu, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục.

– Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

Về kiến thức

– Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức giáo dục đại cương, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp cấp tiểu học.

– Được trang bị kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, bước đầu biết vận dụng các kiến thức này vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học.

– Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hoá của đất nước.

– Hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

– Hiểu biết về tình hình kinh tế – văn hoá – xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

– Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những thông tin cập nhật về đổi mới giáo dục tiểu học trong nước và khu vực, có khả năng vận dụng đổi mới phương pháp dạy học các môn học ở tiểu học.

– Được đào tạo nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên – Xã hội, hoặc 1 môn chuyên sâu (Toán/Tiếng Việt/Sư phạm Âm nhạc/Sư phạm Mĩ thuật/Giáo dục Thể chất/Giáo dục chuyên biệt/Công tác Đội/Tiếng dân tộc), để sinh viên tốt nghiệp có cơ hội được học liên thông lên bậc cao hơn.

Về kỹ năng

– Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học có thể tự lập được kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.

– Tổ chức kế hoạch giảng dạy , tổ thức kế hoạch giáo dục kỹ năng sống , giáo dục thể chất . Tổ chức kế hoạch phát triển toàn diện văn thể mỹ cho trẻ lứa tuổi tiểu học.

– Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hoà nhập.

– Biết cách giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

Sinh viên ngành Giáo dục tiểu học được trang bị nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng…

Sau đây là danh sách các trường đại học có ngành Sư phạm Tiểu học:

Các trường có ngành Sư phạm tiểu học khu vực miền Bắc:

 • Đại học Hải Phòng
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Đại học Hồng Đức
 • Đại học Hoa Lư
 • Đại học Hùng Vương
 • Đại học Tân Trào
 • Đại học Thái Nguyên
 • Đại học Thủ đô Hà Nội

Các trường có ngành Sư phạm tiểu học khu vực miền Nam:

 • Đại học Sư phạm TPHCM
 • Đại học Sài Gòn
 • Đại học Cần Thơ
 • Đại học Thủ Dầu Một
 • Đại học An Giang
 • Đại học Đồng Tháp
 • Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Đại học Quy Nhơn
 • Đại học Quảng Bình
 • Đại học Trà Vinh
 • Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
 • Đại học Phú Yên
 • Đại học Đồng Nai

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

 

Bình luận