Hot: Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh, quy chế xét tuyển thẳng năm 2018

Tổng chỉ tiêu của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 là 6.500, tăng 5% so với năm trước và chủ yếu tăng ở khối ngành Công nghệ thông tin.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nếu có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành; có học lực trong 3 năm THPT và điểm thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đạt yêu cầu của Trường (thông báo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2018).

Đại học Bách Khoa tuyển thẳng 2018

Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo ngành/chương trình đào tạo (gọi tắt là ngành). Mỗi ngành được ấn định một mã xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh được liệt kê trong bảng dưới đây. Mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó. Do đó thí sinh lựa chọn và chỉ đăng ký một tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành năm 2018. Tổng chỉ tiêu của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018 là 6.500, tăng 5% so với năm trước và chủ yếu tăng ở khối ngành Công nghệ thông tin. Tổ hợp môn xét tuyển của các ngành kỹ thuật là Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, trong đó môn Toán nhân hệ số 2. Các ngành khác xét tuyển tổ hợp Toán – Hóa – Sinh, Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ.

Xét tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng: Không vượt quá 20% chỉ tiêu dự kiến của ngành, Ưu tiên các thí sinh đạt mức giải cao hơn nếu số lượng ĐKXT vào một ngành vượt quá 20% chỉ tiêu ngành.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào một ngành căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh và môn thi như sau:

3. Thí sinh đoạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào một ngành căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh, môn đoạt giải, mức giải và chỉ tiêu tuyển thẳng của ngành như sau:

4. Thí sinh đoạt giải chính thức (Nhất, Nhì, Ba) trong cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào một ngành trong số các ngành ME2, TE2, HE1, MS1, MI2, CH2, BF1, EV1, TX1, TX2, PH1, NE1, ED1 và các Chương trình đào tạo quốc tế với các điều kiện sau đây: Nội dung đề tài đã đoạt giải phù hợp ngành học (do Hội đồng tuyến sinh quyết định), Số lượng tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia vào ngành đó chưa vượt quá 20% chỉ tiêu ngành.

5. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng theo nguyện vọng ngành.

6. Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

7. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có kết quả học tập THPT từng năm đạt loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học một ngành do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở xem xét kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học.

8. Đối với thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng học tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (bảng điểm), năng lực tiếng Việt và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Xét tuyển thẳng vào chương trình Đào tạo tài năng, chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV

 

1. Chỉ tiêu tuyển thẳng Chương trình Đào tạo tài năng: Không vượt quá 40% chỉ tiêu dự kiến của chương trình, Ưu tiến các thí sinh đạt mức giải cao hơn nếu số lượng ĐKXT vào một chương trình ĐTTN vượt quá 40% chỉ tiêu của chương trình.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế, đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì tiếp tục được tuyển thẳng theo nguyện vọng vào một chương trình ĐTTN.

3. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thì tiếp tục được xét tuyển thẳng vào học một chương trình ĐTTN căn cứ vào chỉ tiêu, môn đoạt giải và mức giải như sau:

4. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, đã được tuyển thẳng vào Trường thì tiếp tục được xét tuyển thẳng vào một ngành thuộc chương trình Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (KSCLC) theo nguyện vọng. Trong trường hợp số lượng đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu theo ngành của chương trình, ưu tiên các thí sinh đạt mức giải cao hơn.

Bình luận