Công bố Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Chính trị 2019

Ngày 8/8 trường Sĩ Quan Chính Trị – Đại học Chính Trị thông báo chính thức mức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất là 26.5 điểm.

Công bố Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Chính trị 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Bắc
A00 22.6 Thí sinh mức 22,60 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.
2 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Bắc
C00 26.5 Thí sinh mức 26,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00.
3 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Bắc
D01 22.4
4 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Nam
A00 20.75
5 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Nam
C00 24.91
6 7310202 Xây dựng Đảng và
chính quyền nhà nước – Thí sinh Nam miền Nam
D01 21.35
Bình luận