Thông báo điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2019

Đại học Luật Hà Nội là một trong những trường đào tạo ngành Luật hàng đầu Việt Nam. Năm 2019, trường đào tạo 5 chuyên ngành là Luật, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Luật đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lăk.

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn Đại học năm 2019 tại đây:

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2019

>> Xem thêm:

Cao đẳng ngành công nghệ thông tin

Cao đẳng ngành hướng dẫn viên du lịch

Cao đẳng ngôn ngữ Hàn

Bình luận