Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công đoàn năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

– Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

– Ký hiệu: LDA

– Trụ sở chính: Số 169, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

– Cơ sở 2: Km 2 + 900, Đường tỉnh lộ 376, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

– Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dhcd.edu.vn

Bình luận