Tham khảo Đại học An ninh Nhân dân có mức học phí và chỉ tiêu tuyển sinh

Mức học phí trường Đại Học An Ninh Nhân Dân là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Tham khảo Đại học An ninh Nhân dân có mức học phí và chỉ tiêu tuyển sinh

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:

Trường Đại học An ninh nhân dân ANS  Khối xét tuyển  Mã ngành Chỉ tiêu: 175
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh A01, C03, D01 7860100 165
– Trinh sát An ninh
– Điều tra Hình sự
Gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an B00 7860100 10

2. Học phí

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Bình luận