Việt Nam: Ngành công nghệ thông tin và truyền thông là gì?

Khi vào Website, bạn có bắt gặp rất nhiều thông tin nhất về lĩnh vực công nghệ thông tin thì rất hay nhìn thấy từ ICT – Công nghệ thông tin và truyền thông. Thế nên, bạn cảm thấy rất tò mò và thắc mắc về ICT.

Việt Nam: Ngành công nghệ thông tin và truyền thông là gì?

I. Công nghệ thông tin và truyền thông là gì?

ICT – Information & Communication Technologies. Cụm từ này là CNTT & TT,  đồng thời với CNTT (IT) nhưng ICT tuy nhiên lớn hơn so với công nghệ thông tin. Nó là một từ khái quát để tập chung lợi ích của ICT hợp nhất, có sự kết hợp của viễn thông, hệ thống quản lý tòa nhà thông minh và hệ thống nghe-nhìn trong công nghệ thông tin hiện đại. Trái lại, ICT gồm CNTT cũng như là di động, mạng Internet và giám sát,…

II. Ý nghĩa ICT

ICT index cụ thể là chỉ số ICT? ICT index đo độ tiến triển về CNTT – TT và chũng như là các lĩnh vực.

Ở VN có các chỉ số ICT dựa những cấp độ sau:

1. ICT Index của Tỉnh – Thành.

Độ chuẩn bị cho áp dụng và tiến triển của Tỉnh – Thành. Gồm 2 nhóm: cơ sở hạ tầng và ứng dụng

2. ICT Index của Bộ – Ngành:

Độ chuẩn bị cho áp dụng và tiến triển ICT của Bộ-Ngành. Gồm 2 nhóm như trên

3. ICT Index của Doanh nghiệp:

Về năng suất, hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực ICT của tổ chức. Gồm 2 nhóm: hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh

Cuối cùng, ICT là một ngành khá lớn và có sức ảnh hưởng lớn đối với phát triển đất nước. ICT có khả năng thay đổi rất nhiều đến các công cuộc công nghệ 3.0 và 4.0 ở mọi lĩnh vực như: Kinh tế, Tài chính, Tổ chức… Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp ích được các bạn

Bình luận