Thông tin về mức học phí Đại học Phú Yên như thế nào?

Bạn đang thắc mắc về học phí của trường Đại học Phú Yên năm 2019 – 2020 mới nhất? Cùng theo dõi bài viết sau đây để có được những thông tin chính xác nhất.

Thông tin về mức học phí Đại học Phú Yên như thế nào?

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, trường Đại học Phú Yên được thành lập với mục tiêu là một trường đại học đào tạo đa ngành, đa cấp, chất lượng, sáng tạo và phục vụ vì cộng đồng.

Ngoài ra, trường còn là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tốp đầu khu vực miền Trung với cơ sở vật chất tiện nghi, giảng viên hỗ trợ có chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực của sinh viên trong môi trường học tập năng động.

1. Học phí

Học phí năm 2019 – 2020

Nhóm ngành học Trình độ đại học Trình độ cao đẳng
Khoa học Xã hội, Kinh tế, Nông Lâm Thủy sản 237.000 VNĐ/tín chỉ 174.000 VNĐ/tín chỉ
Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật – Công nghệ, Thể dục Thể thao, Nghệ thuật, Khách sạn – Du lịch 283.000 VNĐ/tín chỉ 209.000 VNĐ/tín chỉ

Tham khảo học phí 2018 – 2019

Học phí của hệ chính quy – đào tạo theo niên chế: thu 10 tháng

Nhóm ngành Khóa 2015 – 2016
a) Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản:
– Trình độ đại học 603.000
– Trình độ cao đẳng 486.000
b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; TDTT; nghệ thuật; khách sạn; du lịch:
– Trình độ đại học 711.000
– Trình độ cao đẳng 567.000

Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên

Học phí Đại học Phú Yên 2018

2. Đào tạo theo tín chỉ

Nhóm ngành Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản

Đại học: 207.000 đ/tín chỉ

Cao đẳng: 145.000 đ/tín chỉ

Nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; TDTT; nghệ thuật; khách sạn; du lịch

Đại học: 245.000 đ/tín chỉ

Cao đẳng: 172.000 đ/tín chỉ

3. Giới thiệu về trường Đại học Phú Yên

Đại học Phú Yên (tiếng Anh: Phu Yen University) là một trường đại học trực thuộc địa phương, đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trường được thành lập vào tháng 01 năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ dựa trên cơ sở sát nhập, nâng cấp hai trường: Cao đẳng Sư phạm Phú Yên và Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phú Yên. Đại học Phú Yên là trường thuộc sự quản lý UBND tỉnh Phú Yên và Nhà nước về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giới thiệu về trường Đại học Phú Yên

Sứ mạng

Trường Đại học Phú Yên là một trường đại học địa phương đào tạo đa câp, đa ngành nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực hội đủ kiến thức và kỹ năng để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, trường Đại học Phú Yên phấn đấu để trở thành một trường đại học có uy tính, một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc top đầu trong khu vực.

Đội ngũ giảng viên

Trong vòng 10 năm (2007 – 2017), đội ngũ cán bộ giảng viên trường đã không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng, nâng tổng số cán bộ giảng viên toàn trường lên 254 người (giảng viên 162; nhân viên 92).

Nhiều cán bộ, viên chức của trường đã được tập huấn, trưởng thành trong quá trình phát triển của nhà trường. Cán bộ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và là lực lượng đảm bảo giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bình luận