Tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

Xét tuyển trình độ Cao đẳng hệ chính quy, trung cấp

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng: 1000 chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp: 400 chỉ tiêu

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm 2020 như sau:

 

*Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM năm 2020. Các bạn cùng tham khảo thông tin chi tiết nhé.

Bình luận